Borkowski Jakub   

Lek. wet. Borkowski Jakub

Ukończył wydział weterynaryjny we Wrocławiu przy Akademii Rolniczej w 2002 r. W zawodzie od listopada 2002r. Główne zadania to chirurgia miękka i ortopedia, diagnostyka obrazowa, okulistyka, kardiologia. W kwietniu 2010 ukończył studia II st. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii weterynaryjnej.

 ak

Lek. wet. Tobias Anna

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała w marcu 2009 roku na wydziale weterynaryjnym we Wrocławiu. W trakcie trwania studiów odbyła praktyki w szpitalu Blue Cross w Londynie oraz lecznicach w Kanadzie. Po studiach odbyła 6 miesięczny staż w lecznicy dla małych zwierząt a następnie pracowała w całodobowej klinice weterynaryjnej we Wrocławiu. Główne zainteresowania to rozród, diagnostyka laboratoryjna, mikroskopowa  i endokrynologia.

kamila  

Lek. wet. Kuras Kamila

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2008r. Odbyła staż w Przychodnia Weterynaryjnej Arka w Legnicy.Następnie pracowała jako kierownik Gabinetu Weterynaryjnego w Słubicach. Od kwietnia na stanowisku samodzielnego lekarza weterynarii w naszej przychodni.

hugo1   

Hugo

Hugo, to nasz stały towarzysz. Pomaga przy rozwiązywaniu problemów behawioralnych, pomaga wytłumaczyć właścicielom jak mają postępować ze swoimi psami. Jest emerytowanym honorowym dawcą krwi, jego krew uratowała już życie niejednemu pacjentowi. W trudnych  chwilach wspiera nas duchowo w naszej pracy.

   
   

Lek. wet.Jakub Borkowski

tel. (77) 483 87 78

kom. 601 066 999

pogoda



Nasze zwierzaki